Service & Support inom IT...

Efter 15 år med @ention så har jag nu gått i pension och överlåtit hela min verksamhet till
Canon Business Center i Örebro

Jag tackar alla kunder för den gångna tiden och överlåter er med varm hand till Canon.

Avtalskunder och andra vänder sig fr.o.m. nu med trygghet till Canon enligt nedan...


Canon

Canon Business Center
Besöksadress: Radiatorvägen 15
Postadress: Box 8084, 700 08 ÖREBRO
www.canonbusinesscenter.se